aug 062015
 

Vi på Viking.se tog en tur till Plantis i Falköping för att kolla in fornlämningar mitt i staden.

På historisk mark

Både Kyrkerörs gånggrift och Balderstenen finner man i Plantis. De understryker just att vi överallt i Falköping rör oss i gammal historisk bygd! Och Plantis ligger i centrum av denna.

Kyrkerörs gånggrifts läge var faktum med ett av argumenten för att parken skulle anläggas på detta specifika område väster om Järnvägsgatan.

En fornlämning med ursprungligt läge i parken skulle bli en attraktion! var vad man tänkte.

Gånggriften restaurerades 1928 under K.E. Sahlströms ledning. Den blev det imponerande monument, mer än 5 000 år gammal, som den idag utgör invid stadens ”strög” och huvudgata. Den borde vara unik för en stadspark i hela vårt land.

Och inte långt från Kyrkerörs gånggrift finns ännu en fornlämning — Ballerstenen eller Balderstenen, som den också kallas. Det är en offersten med skålgropar som flyttades till parken kring sekelskiftet 1900. Stenen hade redan tidigare flyttats en gång i samband med järnvägens anläggande vid Ranten, 1858.

viking.se-besoker-Balderstenen

Källa Falköpings kommun.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)