maj 262015
 

Nu har vi fått in nya fina vikingakläder på Viking.se  både i ylle och i bomull.

Väl värt att kika in och titta på!

 

 

maj 242015
 

Nu har vi laddat upp med extra fina dryckeshorn på Viking.se

Passar perfekt till sommarens viking och medeltidsmarknader eller varför inte imponera framför grillen…

Komplettera gärna med en hornhållare i läder eller ett hornställ i järnsmide.

maj 212015
 

Nu finns det nya skäggpärlor i shoppen viking.se  Välkommen!

maj 212015
 

För ett tag sedan gjorde vi ett besök på Medeltidens värld var en enda röra av byggbråte rester av en ”medeltidsvärld”

 

maj 212015
 

Här stoppades Sverige av en kula
År 1718 invaderade svenska trupper Norge och belägrade fästningen Fredriksten. Försvararna förberedde sig för att kämpa till siste man mot den överlägsna svenska armén men plötsligt satte en villfaren kula punkt för svenskarnas planer.
Den svenske kungen Karl XII hade bestämt sig: Nu skulle han en gång för alla krossa ärkefienden Danmark-Norge som hotade med att erövra svenska områden. Men en styrka på 35.000 man gick han på hösten år 1718 mot Fredrikstens fästning i den norska staden Halden. Karl XII var säker på att hans armé lätt skulle kunna inta fästningen genom att storma den. Men de 1.400 man som försvarade fästningen visste att vägen mot Oslo låg öppen om Fredriksten föll. De kämpade därför så desperat att svenskarna avbröt sitt anfall.De svenska trupperna omringade i stället fästningen och i november var Fredriksten helt omgärdad av svenska skyttegravar. Samtidigt hade det tunga artilleriet hunnit fram och nu inleddes ett kraftigt bombardemang mot fästningen. Kanonerna tvingade försvararna att dra sig tillbaka från de yttre bastionerna och svenskarna intog genast den yttre befästningsvallen. På kvällen den 30 november ställdes bombningarna in. Karl XII gav order om att fästningen skulle stormas nästa morgon och han gick ut för att hälsa på soldaterna. Det var en frostklar kväll. Karl XII insisterade på att få säga några uppmuntrande ord till sina män. Plötsligt bröts tystnaden av ett skott. Ingen kunde höra varifrån det kom men alla duckade instinktivt. När svenskarna reste sig såg de att kulan hade träffat deras kung i tinningen och fortsatt ut på andra sidan huvudet. Karl XII dog omedelbart. Dagen därpå beslöt de svenska generalerna att häva belägringen och dra sig tillbaka till Sverige med sin döde kung.
Fredriksten, vid vars murar Karl XII mötte sitt öde, var år 1718 en ganska ny men hårt prövad fästning. Staden Halden hade redan en försvarsanläggning som skulle skydda trakten mot en svensk invasion. Men under Roskildefreden år 1658 – då Danmark bland annat av­stod Skåne, Halland och Blekinge till Sverige – tvingades den danske kungen Fredrik III även avstå Bohuslän vid den sven­ska gränsen. Med de nya gränsdragningarna låg Halden plötsligt mycket nära fiende­land. Och då svenskarna flera gånger angrep den nya gränsstaden beslöt Fredrik III år 1660 att uppföra en ny fästning där. År 1661 påbörjades bygget och fram till 1675 arbetade uppemot 1.800 man åt gången med att bygga och förbättra Fredriksten. Fästningen byggdes i sten och var placerad på två parallella klippor med citadellet i mitten. Försvarsverket bestod av en stjärnformad jordvall omgiven av en torr vallgrav, och stjärnans armar var försedda med kanonbatterier som bevakade både land- och sjö­vägen till Halden.Svenskarna gav upp. Vid det stora nordiska krigets utbrott år 1700 var Fredriksten redo att stå emot nya anfall. År 1716 tvingades en svensk här att ge upp ett erövringsförsök eftersom den dansk-norske sjöhjälten Peder Tordenskiold Wessel sänkte deras fartyg med förnödenheter i Dynekilen i Bohuslän. Två år senare räddades Fredriksten av den kula som träffade Karl XII. Norge bildade år 1814 union med Sverige och det fick till följd att fästningen förlorade sin funktion. Vid unionens upplösning år 1905 des­armerades fästningen och alla vapen monterades ned och togs bort. Under många år användes Fredriksten av Försvarets Förvaltningsskola och i dag rymmer citadellet bland annat en mängd historiska samlingar, museer och konstutställningar. Området bakom fästningen brukar användas vid konserter och i framtiden kommer man även att arrangera en årlig operafestival här.

Bakgrundsmaterial
I listan härnedan kan du se andra av de källor som har använts vid utarbetandet av ovannämnda artikel.

Listan har tillkommit som en service till dem av tidningens läsare som vill dyka djupare ned i det aktuella ämnet på egen hand.
Vi har inte möjlighet att hjälpa till med ytterligare information. Av principiella skäl kan vi heller inte lämna ut telefonnummer eller adresser till författaren eller de forskare som intervjuats.
Källa http://varldenshistoria.se/guider/upplev-historien/haer-stoppades-sverige-av-en-kula

maj 212015
 

Hej!
Här kommer lite av Maj månads nyheter på Viking.se.  Vi laddar nu för fullt inför sommaren. 🙂